Saturday, January 27, 2018

بزرگترین رسوایی اخلاقی تاریخ ورزش در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا!

فدراسیون ژیمناستیک آمریکا از استعفای چندین مقام عالی رتبه این فدراسیون در پی رسوایی سوء استفاده جنسی پزشک سابق تیم ملی ژیمناستیک آمریکا خبر داد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment