Monday, August 28, 2017

از بازار سیاه پژو 2008 تا بازنشستگی پراید

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا میگوید خودروی پراید امسال (۱۳۹۶) از رده خارج می شود. آخرین مرحله فروش این خودرو قرار است از روز سه‌شنبه هفتم شهریور در ایران آغاز شود

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment