Wednesday, August 30, 2017

تصاویر هوایی از آنچه طوفان هاروی بر سر هیوستون آمریکا آورد

طوفان سهمگین هاروی همچنان در آمریکا می تازد و خرابی های جدیدی به بار می آورد.حال در تازه ترین گذر خود به هیوستون آمریکا رسیده است...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment