Tuesday, August 29, 2017

پاسخ قاطع ولایتی به خواسته آمریکا برای بازدید از مراکز نظامی ایران

مشاور رهبر رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل گفت: آمریکایی‌ها این آرزو را که بتوانند به بهانه برجام و یا هر بهانه دیگری از مراکز نظامی ما بازدید کنند باید به گور ببرند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment