Monday, August 28, 2017

وضعیت دردناک کودک یمنی پس از بمباران سعودی ها

کودک خردسال یمنی پس از بمباران هواپیما های سعودی تنها بازمانده خانواده اش است.....

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment