Monday, August 28, 2017

نجات یک بچه گربه از داخل موتور خودرو!

یک بچه گربه که در قسمت موتور خودرو گیر افتاده بود در شمال چین نجات داده شد. چند نفر به مدت دو ساعت تلاش کردند این بچه گربه را بیرون بکشند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment