Monday, August 28, 2017

اولتیماتوم هیئت مدیره استقلال به منصوریان

هواداران و هیئت مدیره استقلال خواستار رفتن منصوریان از این تیم هستند این در حالی است که پیشکسوتان این تیم نیز انتقاد هایی به این مربی دارند .

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment