Tuesday, August 29, 2017

دستبند دخترانه درست کنید

این دستبند با استفاده از جیر مصنوعی و چند حلقه فلزی ساخته می شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment