Wednesday, August 30, 2017

لحظه فرار داعشی انتحاری از حمله نیروهای مقاومت

داعشی انتحاری از خودروی بمب گذاری شده پیاده شده و پا به فرار می گذارد .

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment