Tuesday, August 29, 2017

روحانی: برای انتخاب وزرا تحت فشار نبودم!

گفتگو زنده تلویزیونی دکتر حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران ( 7 شهریور 1396 )

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment