Monday, August 28, 2017

زیر گرفتن مردی که وسط خیابان دراز کشیده بود!

مرد ۳۰ ساله‌ای که پس از بحث و دعوا با دوستان خود، وسط خیابان دراز کشیده بود، توسط یک خودرو زیر گرفته شد. این مرد پس از وقوع حادثه به سرعت به بیمارستانی در ایالت نیویورک آمریکا منتقل شد، اما پس از گذشت چند ساعت جان خود را از دست داد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment