Tuesday, August 29, 2017

توصیه هایی برای حفظ سلامت قلب در خانواده

پدر و مادرها با استفاده از برنامه غذایی مناسب و فعالیت های ورزشی می توانند از کودکی به فرزندان خود برای داشتن بدن و قلب سالم کمک کنند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment