Tuesday, August 29, 2017

ماجرای پرستار عجیبی که 84 نفر را در آلمان کشته است!

بازرسان ویژهء پرونده پرستار آلمانی که با خوراندن بیش از حد داروی قلبی به بیماران دست کم ۸۴ نفر راکشته است، می گویند ممکن است تعداد واقعی کشته شده ها بیشتر از این هم باشد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment