Sunday, November 12, 2017

گریم صورت برگرفته از برج فلکی حَمَل (فروردین)

زودیاک، از نظر نجومی تقسیمات دوازده گانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی (پیکر آسمانی) نامیده می شود. در لاتین برج حَمَل یا همان بره با نام Aries می باشد که با فروردین ماه خورشیدی مصادف است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment