Sunday, February 26, 2017

لحظه اعلام نام اصغر فرهادی و «فروشنده» برای اسکار 2017

انوشه انصاری پیام فرهادی را در مراسم اسکار خواند: «غیبت من به احترام مردم کشورم و شش کشور دیگری است که با این حکم غیرانسانی از ورود به آمریکا منع شده‌اند.»

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment