Sunday, February 26, 2017

سوتی تاریخی در اعلام بهترین فیلم اسکار!

در ابتدا نام فیلم  لالالند را به عنوان بهترین فیلم اسکار اعلام کردند؛ سپس معلوم شد اشتباه شده و جایزه به فیلم مهتاب رسید!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment