Tuesday, February 28, 2017

مستندی دیدنی از عمل جراحی 56 ساعته پیوند صورت

مردی که به دلیل افسردگی اقدام به خودکشی با اسلحه کرده بود جان سالم بدر برد اما برای صورتش چندین عمل جراحی انجام داد تا حالت طبیعی به خود بگیرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment