Tuesday, February 28, 2017

شیوه عجیب فراموشی آثار روانی طلاق!

زنان مطلقه برخی کشورهای آسیایی برای رهایی از آثار روانی طلاق در دوره مشخصی داخل قبر می‌روند و  پس از آن به خود قول می‌دهند دیگر به گذشته فکر نکنند. این روش‌ را چینی‌ها باب کرده‌اند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment