Monday, February 27, 2017

بازپس گیری دو منطقه در غرب موصل از تصرف داعش

نظامیان عراقی ۹ خودروی بمبگذاری شده را پیش از رسیدن به هدف منفجر کردند. انفجار دهمین خودرو در غرب دومین شهر بزرگ عراق، سبب کشته شدن ۲ افسر پلیس و برجاماندن ۵ مجروح شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment