Tuesday, February 28, 2017

وفای به عهد روحانی نسبت به مردم زاهدان

رئیس جمهور در سفر امروز به زاهدان پروژه های زیادی را افتتاح کردند یا کلنگ زدند که مهم ترین آن لوله کشی گاز برای مردم زاهدان بود که در سفر اولشان به این استان وعده اش را داده بودند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment