Tuesday, February 28, 2017

از حلب تا هالیوود؛ وقتی اسکار برای کلاه سفیدها، کلاه از سر برمیدارد!

نگاهی به فعالیت گروه به ظاهر امدادرسان و انسان دوست کلاه سفید ها در جنگ سوریه

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment