Monday, February 27, 2017

سخنرانی صادق خان در حمایت از اصغر فرهادی و فیلم فروشنده

صادق خان شهردار مسلمان لندن عصر روز یکشنبه در سخنانی پیش از شروع نمایش فیلم فروشنده در میدان ترافالگار حمایت خود را از اقدام اعتراض آمیز فرهادی اعلام کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment