Thursday, April 27, 2017

صحبت های قالیباف با مردم به وسیله دوربین شبکه یک سیما

 ما می‌توانیم ۸ میلیون تن به تولید پتروشیمی اضافه کنیم این یعنی ایجاد ۳ میلیون شغل غیرمستقیم  امروز دولت مردم مصمم است که با این ۴ درصد مبارزه کند و از واردات غیر ضروری جلوگیری کند.  امروز دانشجویان با مهارتی در حوزه آی تی داریم می توانیم از صحنه های بین المللی و داخلی استفاده کنیم اما این اتفاق رخ نمی دهد و ...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment