Sunday, April 30, 2017

سیگنوس به ایستگاه فضایی رسید

فضاپیمای بدون سرنشین سیگنوس روز شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این فضاپیما متعلق به شرکت اوربیتال ای. تی. کی (Orbital ATK) آمریکاست و روز سه شنبه از فلوریدا به سمت ایستگاه بین المللی پرتاب شد.   

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment