Saturday, April 29, 2017

یک طراحی زیبا و انتزاعی با قلم راپید

مورد توجه هنرمندان به خصوص در رشته های گرافیک؛ تنها با یک قلم مشکی می توانید این طرح زیبا را تبدیل به یک تابلوی تزیینی کنید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment