Saturday, April 29, 2017

راننده خوش شانس، راننده بد شانس!

یک راننده قزاق پس از دور زدن در خیابان با سقوط درخت در مقابل خودرو مواجه شد. به نظر می رسد راننده دیگر در سمت مقابل خیابان چندان خوش شانس نبود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment