Saturday, April 29, 2017

حضور روحانی و رئیسی درجمع حامیان خود

دکتر روحانی در یزد و ابراهیم رئیسی در ورزشگاه هفتم تیر در تهران در جمع حامیان خود حضور یافتند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment