Sunday, April 30, 2017

طوفان مرگبار و جاری شدن سیل در آرکانزاس

طوفان باعث ایجاد سیلی شدید در آرکانزاس آمریکا شد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment