Sunday, April 30, 2017

آتش‌ سوزی گسترده در خیابان شریعتی

بر اساس مشاهدات عینی، این حادثه با انفجار و آتش‌سوزی دو خودرو آغاز شد و به سایر خودروهای پارک شده درخیابان پلیس و شریعتی سرایت کرده است

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment