Sunday, April 30, 2017

صحبت های سید ابراهیم رئیسی با مردم به وسیله دوربین شبکه یک

درباره مدیریت اجرایی به نظر می رسد مشکلاتی در سه بخش وجود دارد. نقدینگی اگر در کشور به سمت تولید و ایجاد مسکن سوق داده می‌شد،‌ این مشکلات نبود اما این نقدینگی و تسهیلات به میزان بالا که به عده‌ای ارائه شده، کجا رفته است؟‌ نگاه سیاسی، حزبی، این باشد و آن نباشد مشکلات کشور را بیشتر می‌کند. باید فرای جناح‌ها به حل مشکلات کشور پرداخت.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment