Sunday, April 30, 2017

نماد دولت رئیسی چیست؟

سید ابراهیم رئیسی در برنامه با دوربین شبکه یکم سیما از نماد دولت خود رونمایی کرد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment