Sunday, April 30, 2017

لحظه هولناک فرود هواپیمای مسافربری

لحظه فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در باند فرودگاه فلوریدای آمریکا پس از جدا شدن یکی از چرخهایش در حین پرواز

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment