Sunday, April 30, 2017

تذکر رهبری به مسئولین در مورد اهمیت وجودی «رای مردم»

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور (96/02/10)

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment