Tuesday, May 30, 2017

چهارشنبه حساس مجلس برای انتخاب هیئت رئیسه

رایزنی‌ها در ساختمان مجلس به اوج خود رسیده است.فردا در صحن علنی مجلس انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد...  

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment