Sunday, May 28, 2017

فشار خون بالا بیماری کشنده

یک برنامه مستند که نشان می دهد فشار خون بالا چه بلایی بر سرمان می آورد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment