Tuesday, May 30, 2017

اختلافات شدید و عمیق سران اروپایی با دونالد ترامپ

شکاف بین آمریکا و اروپا، پس از مواضع ترامپ در خصوص مسائل اقلیمی بیشتر و شدید تر شده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment