Sunday, May 28, 2017

آموزش گلدوزی؛ قلاب بافی روی طرح

در این روش طرح اولیه را با دست گلدوزی می کنند و بعد  روی آن را با سوزن، مانند قلاب بافی یا همان توری بافی طرح دیگری می زنند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment