Tuesday, May 30, 2017

نجات معجزه‌آسای ملوانان ایرانی در آب‌های خروشان از زبان خودشان

6 ملوان ایرانی که در اثر غرق شدن لنج ماهیگری آنها به مدت 3 ماه در آبهای اقیانوس هند سرگردان بودند توسط پلیس ساحلی کنیا نجات یافتند،از ماجرای زنده ماندن خارق العاده خود گفتند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment