Wednesday, May 31, 2017

عقب نشینی ترامپ پس از قدرت نمایی کره شمالی!

بعد از آن همه تهدیدهای ترامپ علیه کره شمالی که حتی ماه پیش تا مرز حمله هم پیش رفت، روند تحولات نشان می دهد  ظرف مدت چند روز آمریکا یک آرایش کاملا هجومی را کنار گذاشته و حالا کاملا دفاعی عمل می کند. 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment