Monday, May 29, 2017

پاسخ جالب مرحوم کیارستمی به سوالی درمورد عینک زدنش!

رضا کیانیان در اختتامیه جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت خطاب به وزیر بهداشت:تا زمانیکه کیارستمی زنده بود قدر او را ندانستند در حالیکه سینمای آمریکا یک طرف بود و کیارستمی در طرف دیگر با آن برابری می کرد و در حال حاضر از وزیر بهداشت می‌خواهم پاسخ دهد سرنوشت پرونده عباس کیارستمی چه شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment