Sunday, May 28, 2017

ورود سگ به استودیو پخش زنده خبر!!

گوینده زن روس در حال خواندن خبری درباره روسیه با شنیدن صدای سگی که تلاش می کرد خود را از میز بالا بکشد، ناچار به قطع خبر شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment