Monday, May 29, 2017

چه کسانی نباید روزه بگیرند؟

بیماران باید با مشورت پزشک خود در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment