Sunday, May 28, 2017

آموزش نقاشی به کودک - شیطان تاسمانی

 پستانداری کیسه‌دار است که در جنگل‌های تاسمانی زندگی می‌کند. لونی تونز یکی از محبوب‌ترین  شخصیت‌های کارتونی کودکان در مجموعه تازمانیا است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment