Sunday, May 28, 2017

فیلمی خنده‌ دار از یک شبکه سلطنت طلب!

سلطنت طلب‌های طرفدار پهلوی فقط باعث خنده مردم هستند.  

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment