Friday, December 29, 2017

بارش برف 1 متری در ایالات پنسیلوانیا!

بارش برف 1 متری در پنسیلوانیای آمریکا مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment