Saturday, December 30, 2017

اولین واکنش صدا و سیما به تظاهرات اخیر در برخی از شهرهای کشور!

صدا و سیما برای اولین بار به تظاهراتی که اخیرا در برخی شهرها صورت گرفته و بازتاب هایی را در فضای مجازی داشته است واکنش نشان داد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment