Saturday, December 30, 2017

واقیعت ادعای کذب کانال معاند درباره آتش زدن پرونده های قضایی

کلیپی از مغازه فتوکپی که آتش زدند و به دروغ گفتند که پرونده‌های قضایی بوده!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment