Sunday, December 31, 2017

اظهارات نجفی درباره اغتشاش شب گذشته و خسارات وارد شده

شهردار تهران امروز با حضور در شورای شهر در خصوص اتفاقات شب گذشته در پایتخت اظهار نظر کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment