Sunday, December 31, 2017

حضور قابل تحسين امام جمعه آمل در بین معترضین

امام جمعه آمل در اقدامی قابل تحسین با حضور در جمع مردمی که مطالبه اصلاح وضعیت اقتصادی را داشتند، سخنرانی و پای درد و دل آنها نشست 96/10/09

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment