Sunday, December 31, 2017

یادآوری؛ صحبتهای روحانی در مورد تصمیم دولت برای فیلتر نکردن فضای مجازی!

وزیر ارتباطات به مردم قول خواهد داد که دستش روی دکمه فیلتر کردن شبکه های مجازی نخواهد رفت...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment